Ny lärare anställd- välkommen Ulla Abel Engdahl!

Nu har vi stärkt vår närvaro i Göteborg genom en ny anställning.

Ulla Abel Engdahl från Frölunda kan hjälpa till med studierna i matte och NO. Läs mer om henne på: https://kunskapsugglan.se/Larare/ulla-abel-engdahl/.

Ny lärare anställd- välkommen Urban Rogver!

Vi kan nu presentera en nya lärare, Urban Rogver. Urban är bosatt i S:t Olof och kan åta sig uppdrag från Kristianstad i norr till Ystad i söder.

Läs mer om honom på hans egen sida: https://kunskapsugglan.se/Larare/urban-rogver/

Sommarundervisning

De flesta av våra lärare kan hjälpa era barn och ungdomar under sommaren. Passa på att stärk era barns kunskaper undersommar!