Två nya lärare anställda

Idag har Kunskapsugglan AB anställt två nya lärare: Annika Lindström, Göteborg och Marie Torvad, Götene.

Läs mer om lärarna här: https://kunskapsugglan.se/Larare/annika-lindstrom/

Och här: https://kunskapsugglan.se/Larare/marie-torvad/