Nya lärare i Stockholm

Kunskapsugglan har förstärkt med två lärare i Stockholm.

Elisabeth Norin kan hjälpa till med studierna i franska och Jane Borg-Nilson kan hjälpa elever som går på mellanstadiet.