Ny lärare i Gävle

Kunskapsugglan kan presentera en ny lärare i Gävle. Gullveig Wetterberg har arbetat som lärare i svenska, matte och svenska som andraspråk. Hon har även lång erfarenhet av arbete som speciallärare. Läs mer här.