Daniéle är en pensionerad lärare i franska, spanska och engelska som kan ge hjälp på högstadiet och gymnasiet. Hon har arbetat som lärare i 34 år, varav de senaste 22 åren på Åsögymnasiet och Åsö grundskola.

Franska

Högstadiet och gymansiet

Spanska

Högstadiet och gymansiet

Engelska

Högstadiet