Jane är en erfaren, pensionerad, lärare som har undervisat i svenska och engelska.

Hon har erfarenhet av samtliga stadier i grund- och gymnasieskolan.

Engelska

Årskurs 1-9 och Gymnasiet 1-3

Svenska

Årskurs 1-9 och Gymnasiet 1-3