Lena Branje är en pensionerad mellanstadielärare med 33 års erfarenhet av yrket. Lena har även erfarenhet av undervisning i SO på högstadiet.

Mellanstadielärare

Mellanstadiet

SO

Högstadiet