Mette är en pensionerad lärare som har arbetat som lärare i svenska och engelska på samtliga stadier. Hon är utbildad för att hjälpa dyslektiker, samt är talpedagog. Hon kan även hjälpa till med spanska och danska.

Svenska

Samtliga stadier

Engelska

Samtliga stadier

Dyslexi och talpedagogi

Samtliga stadier

Spanska

Grundskolan

Danska

Samtliga stadier