Tord Hansson kan hjälpa mellanstadieelever med studierna i Mariestad. Han kan även hjälpa elever med SFI-studierna.

Tord kan arbeta som privatlärare i Mariestad med omnejd.

Mellanstadielärare

Mellanstadiet

SFI

Vuxna