ENDAST PENSIONERADE LÄRARE FRÅN SVENSK SKOLA!
ERFARENHET, ENGAGEMANG OCH EFFEKTIVT LÄRANDE.

LÄNK TILL INTRESSEANMÄLAN

Kompetens, effektivitet och smidighet!

Kunskapsugglan ger läxhjälp i Laholm i flera ämnen och för flera åldrar. Vi anställer enbart pensionerade lärare med flera decenniers erfarenhet från svensk undervisning och många av dem har tidigare jobbat med barn och ungdomar som har speciella behov.

Läxhjälp i Laholm
De lärare vi anställer gillar att undervisa och känner att pensionen inte ska stoppa dem från att även efter pensionen utbilda ungdomar. Att de är pensionärer är enbart bra eftersom de har oerhört mycket erfarenhet av att jobba i svenska skolor. De kan ämnena de undervisar i oerhört bra och vet hur barn lär sig bäst. Vi och samtliga våra lärare vet att barn har lättare att lära sig av erfarna lärare som brinner för undervisning. För läxhjälp i Laholm är det precis den typen av lärare vi använder oss av!

När du har fyllt i formuläret så går vi igenom de lärare vi har nära er och försöker välja ut en bra lärare. Det är självklart oerhört viktigt att ditt barns behov och målen för läxhjälpen styr valet av lärare. För att få bästa möjliga matchning kommer vi diskutera igenom barnets behov med er för att se till att målet med läxhjälpen uppnås. Ditt barn behöver inte resa till läraren utan all undervisning sker hemma hos er i Laholm.

Läxhjälp i Laholm

För att minimera administrationen och maximera undervisningen har vi tagit fram ett unikt arbetssätt. Detta gagnar inte bara er som föräldrar, utan även era barn och lärarna som hjälper dem. Exakt hur undervisningen ska utföras bestäms av läraren i samråd med dig som förälder och ditt barn. Vi använder inte lärarstudenter utan personer med lång erfarenhet från skolan och djup kunskap. Är det erfarenhet och pedagogisk tyngd du är ute efter är vi rätt för er.

Just nu finns det lärare som kan bistå er med studiehjälp i Laholm. Tveka inte, utan kontakta oss genom formuläret som finns till höger, så kontaktar vi er snarast. Du kan även gå direkt till intresseformuläret genom att klicka här.