ENDAST PENSIONERADE LÄRARE FRÅN SVENSK SKOLA!
ERFARENHET, ENGAGEMANG OCH EFFEKTIVT LÄRANDE.

LÄNK TILL INTRESSEANMÄLAN

Kompetens, effektivitet och smidighet!

Vi har privatundervisning och läxhjälp i Karlstad för barn och ungdomar i flera åldrar. Vi använder enbart lärare med gedigen erfarenhet och som idag är pensionerade.

Läxhjälp i Karlstad
De lärare som arbetar med oss tycker om att undervisa och känner att deras ålder inte ska stoppa dem från att även efter pensionen utbilda ungdomar. Att de är pensionärer är enbart något positivt eftersom de har väldigt mycket erfarenhet av att arbeta i svenska skolor. De kan sina ämnen mycket väl och förstår hur barns inlärning fungerar. Kunskapsugglan och alla våra lärare vet att barn och ungdomar har lättare att lära sig när vana lärare som brinner för undervisning finns till hands för läxhjälp.

När du har fyllt i formuläret så går vi igenom de lärare vi har nära er och försöker välja ut en duktig lärare. Det är naturligtvis mycket betydelsefullt att just ditt barns behov och det ni vill ha ut av läxhjälpen är det som avgör valet av lärare. För att hitta rätt lärare för ert barn kommer vi diskutera igenom barnets krav med er föräldrar för att se till att ert syfte med studiehjälpen uppnås. Ditt barn behöver inte resa till läraren utan läxhjälpen sker i ert hem i Karlstad.

Läxhjälp i Karlstad

Kunskapsugglan har tagit fram ett sätt att arbeta som leder till så lite administration som möjligt och så mycket undervisningstid som möjligt. Arbetssättet är omtyckt av lärare, barn och föräldrar. Hur läxhjälpen ska vara upplagd överlämnar vi åt lärare, elever och föräldrar att avgöra själva! När vi talar om lärare menar vi riktiga lärare med en lärarutbildning och med erfarenhet av skolvärlden och inget annat. Om du tror på värdet av lång erfarenhet och djupa kunskaper är det oss du skall vända dig till.

Just nu finns det lärare som kan bistå er med studiehjälp och läxhjälp i Karlstad. Tveka inte, utan kontakta oss genom formuläret så kontaktar vi er snarast. Du kan även gå direkt till intresseformuläret genom att klicka här.