Riktiga lärare- effektivt lärande

Det finns många skäl till att vända sig till Kunskapsugglan för läxhjälp. För oss är dock utan tvekan det viktigaste skälet våra lärare. Av förklarliga skäl vill vi att lärarna i skolan skall ha en gedigen utbildning och kompetens att lära ut. Forskningen (läs mer här) visar entydigt att behöriga lärare ger bättre studieresultat i skolan. Varför skulle samma samband inte gälla för läxhjälp i hemmet?

Erfarenhet

Våra pensionerade lärares samlade kunskaper från ett helt yrkesliv ser vi som ovärderliga. Förutom gedigna kunskaper i ämnena de ger läxhjälp i, har de både utbildning i och erfarenhet av pedagogik. De vet verkligen hur man når eleverna och får dem att förstå skolämnena. Våra lärare förstår barnens och ungdomarnas behov och har genom alla år i skolan lärt sig att anpassa sin pedagogik efter den enskilda elevens unika förutsättningar.

Engagemang

Våra lärare brinner verkligen för läxhjälpen de ger! Givetvis ger vi dem en ersättning för deras arbete som är generös, men det är tydligt att den största drivkraften hos våra lärare är viljan att hjälpa barn och ungdomar med studierna. De går in i läxhjälpen med ett stort engagemang och en pliktmedvetenhet. Vi i Kunskapsugglan är verkligen stolta över våra lärare!

Lokalt

Till skillnad från högskolestudenter, finns pensionerade lärare i alla Sveriges kommuner. Det gör att vi kan erbjuda läxhjälp i storstäderna och högskoleorterna, men även utanför dessa områden. Vi har kunder i ca 50 kommuner i spridda delar av landet. 4 av 10 av våra kunder bor utanför storstadsområdena.

Lärarna har ofta även en stark anknytning till området de ger läxhjälp i och är väl bekanta med de lokala skolorna.

Kunskap om skolan

Våra pensionerade och seniora lärare har gedigen erfarenhet i de ämnen de hjälper till i och har goda kunskaper i läroplanen. De vet, efter flera decennier i skolan, hur man tacklar specifika utmaningar i varje ämne, samt vet vad lärare förväntar sig av eleverna.